• Saksofon Lærer / Undervisning

    Saxophone Teacher

    Norsk:

    Jeg har jobbet som musikklærer i over ti år. Jeg underviser alle aldre og nivåer, på skoler eller i mitt øvingslokale på Oslos vestkant.

     

    Jeg har undervist på en rekke skoler i Oslo, og ved Bærum musikk- og kulturskole, og jobber for tiden på Kjelsås skole, der jeg har undervist i saksofon for elevene i korpset de siste syv årene.

     

    Jeg liker å motivere elevene mine og inspirere dem til å finne musikken de har lyst til å spille på dette 160 år gamle instrumentet som kalles ’Devil’s Horn’. Jeg underviser i:

    • Saksofon (jazz, klassisk, pop, funk)
    • Klarinett
    • Lese noter
    • Musikkteori
    • Improvisering
    • Komposisjon
    • Arrangering
    • Hørelære
    • Forberedelse til audition
    • Lede ensemble
    • Piano for nybegynnere

    Jeg tilbyr tre prøvetimer uten binding, over en tre-ukers periode. Hvis du ikke har saksofon, er det ikke noe problem. Jeg tilbyr muligheten for å spille på en studentmodell altsaksofon i timen, hvis du vil prøve først før du bestemmer deg for å kjøpe eller leie.

    Timeprisene er som følger:

    30 minutter - kr. 300

    45 minutter - kr. 400

    60 minutter - kr. 500

    (kr. 50 ekstra hvis du trenger saksofon)

    Etter prøvetimene kan du kjøpe en pakke med timer, 5, 10, eller 15.

    Jeg hjelper deg gjerne med å finne et instrument å kjøpe eller leie, hvis det er behov for det.

     

    Spørsmål?

    guysionmusic@gmail.com
    Phone: +47 94120974

    English:

    I have been a music teacher for more than 10 years. I teach all ages and levels, at schools or at my rehearsal studio in the western part of Oslo.

     

    I have been working in a number of schools around Oslo as well as in Bærum kulturskole and currently work at Kjelsås skole, where I have taught saxophone for the past seven years.

     

    I like to motivate my students and to inspire them to find the music they would like to play on this wonderful 160-year old 'Devil's Horn'. I teach a variety of musical subjects:

    • Saxophone ( jazz, classical, pop, funk )
    • Clarinet
    • Reading music
    • Music Theory
    • Improvisation
    • Composition
    • Arranging
    • Ear Training
    • Audition preparation
    • Ensemble leading
    • Basic Piano

    I offer three trial lessons without commitment over a period of 3 weeks. If you don't own a saxophone, that’s no problem. I am offering the option to play on a student model Alto saxophone during lessons if you want to try before you decide to buy or rent one.

    Prices for the lessons are:

    30 minutes - kr. 300

    45 minutes - kr. 400

    60 minutes - kr. 500

    (kr. 50 extra if you need a saxophone)

    After the trail lessons you'll be able to buy a set number of lessons 5, 10 or 15.

    I’d be happy to help you with finding an instrument to rent or buy if you don't own one already.

     

    Questions?

    guysionmusic@gmail.com
    Phone: +47 94120974

All Posts
×