• Saksofon Lærer / Undervisning

  Saxophone Teacher

  Norsk:

  Jeg har jobbet som musikklærer i over ti år. Jeg underviser alle aldre og nivåer, på skoler eller i mitt øvingslokale på Oslos vestkant.

   

  Jeg har undervist på en rekke skoler i Oslo, og ved Bærum musikk- og kulturskole, og jobber for tiden på Kjelsås skole, der jeg har undervist i saksofon for elevene i korpset de siste syv årene.

   

  Jeg liker å motivere elevene mine og inspirere dem til å finne musikken de har lyst til å spille på dette 160 år gamle instrumentet som kalles ’Devil’s Horn’. Jeg underviser i:

  • Saksofon (jazz, klassisk, pop, funk)
  • Klarinett
  • Lese noter
  • Musikkteori
  • Improvisering
  • Komposisjon
  • Arrangering
  • Hørelære
  • Forberedelse til audition
  • Lede ensemble
  • Piano for nybegynnere

  Jeg tilbyr tre prøvetimer uten binding, over en tre-ukers periode. Hvis du ikke har saksofon, er det ikke noe problem. Jeg tilbyr muligheten for å spille på en studentmodell altsaksofon i timen, hvis du vil prøve først før du bestemmer deg for å kjøpe eller leie.

  Timeprisene er som følger: (nye priser fra september 2022)

  30 minutter - kr. 350

  45 minutter - kr. 450

  60 minutter - kr. 550

  (kr. 50 ekstra hvis du trenger saksofon)

  Å leie saksofon per måned - kr. 700

  Etter prøvetimene kan du kjøpe en pakke med timer, 5, 10, eller 15.

  Jeg hjelper deg gjerne med å finne et instrument å kjøpe eller leie, hvis det er behov for det.

   

  Spørsmål?

  guysionmusic@gmail.com
  Phone: +47 94120974

  English:

  I have been a music teacher for more than 10 years. I teach all ages and levels, at schools or at my rehearsal studio in the western part of Oslo.

   

  I have been working in a number of schools around Oslo as well as in Bærum kulturskole and currently work at Kjelsås skole, where I have taught saxophone for the past seven years.

   

  I like to motivate my students and to inspire them to find the music they would like to play on this wonderful 160-year old 'Devil's Horn'. I teach a variety of musical subjects:

  • Saxophone ( jazz, classical, pop, funk )
  • Clarinet
  • Reading music
  • Music Theory
  • Improvisation
  • Composition
  • Arranging
  • Ear Training
  • Audition preparation
  • Ensemble leading
  • Basic Piano

  I offer three trial lessons without commitment over a period of 3 weeks. If you don't own a saxophone, that’s no problem. I am offering the option to play on a student model Alto saxophone during lessons if you want to try before you decide to buy or rent one.

  Prices for the lessons are: (new prices from September 2022)

  30 minutes - kr. 350

  45 minutes - kr. 450

  60 minutes - kr. 550

  (kr. 50 extra if you need a saxophone)

  Renting a saxophone per month - kr. 700

  After the trial lessons, you'll be able to buy a set number of lessons 5, 10, or 15.

  I’d be happy to help you with finding an instrument to rent or buy if you don't own one already.

   

  Questions?

  guysionmusic@gmail.com
  Phone: +47 94120974